You are currently viewing Unia Europejska wprowadza jednolite okienko celne

Unia Europejska wprowadza jednolite okienko celne

Unia Europejska wprowadza jednolite okienko celne – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Artykuł dotyczy decyzji Rady Unii Europejskiej o przyjęciu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia jednolitego okienka dla celniczego jednolitego obszaru informacyjnego (ang. Single Window for Customs, SWC). Decyzja ta ma na celu ułatwienie handlu transgranicznego w Europie poprzez uproszczenie i zintegrowanie procedur celnych.

Jednolite okienko celne pozwoli na złożenie jednego wniosku przez przedsiębiorcę, który będzie zawierał informacje wymagane przez wszystkie organy administracyjne zaangażowane w transakcję. Wprowadzenie SWC pozwoli na lepszą koordynację między organami administracyjnymi oraz na zwiększenie przejrzystości i uproszczenie procedur celnych.

Decyzja ta wynika z działań Unii Europejskiej na rzecz poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki poprzez ułatwienie handlu między państwami członkowskimi. Wprowadzenie SWC to krok w kierunku bardziej zintegrowanego i jednolitego rynku w Europie.

Artykuł wyjaśnia, że jednolite okienko celne jest już w użyciu w niektórych państwach członkowskich UE, ale wprowadzenie go na poziomie unijnym będzie oznaczać konieczność harmonizacji i unifikacji różnych systemów w poszczególnych państwach. Ostateczna wersja rozporządzenia ma być opracowana w ciągu najbliższych dwóch lat.

W artykule podkreślono również korzyści, jakie wprowadzenie SWC przyniesie przedsiębiorcom, w tym szybsze i tańsze przeprowadzanie procedur celnych, zmniejszenie biurokracji oraz większą pewność prawna w zakresie przeprowadzania transakcji między państwami członkowskimi.

Wprowadzenie jednolitego okienka celnego to kolejny krok Unii Europejskiej w kierunku ułatwienia handlu transgranicznego i wzmocnienia konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Źródło: consilium.europa.eu

Dodaj komentarz